İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İdare hukuku; Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

İdari davalar ise kişilerin devlet ile veya devlet nezdinde ki şirketlere açtığı davalardır. İdari davalar; devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı idari yargıda dava açılması demektir. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılır.

İdare hukukunda, İdari Yargılama Kanunu idari yargının esaslarına düzenlemiştir. Aynı şekilde Anayasa, Türk İdari Teşkilatına yönelik düzenlemeler, yönetmelikler, genelgeler ve diğer idari işlemler idare hukukunun temelini oluşturmaktadır. Ancak kanunlarda açıkça tanımlanmış olmasına rağmen birçok farklı uyuşmazlık nedeniyle idari dava açılabilmektir.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin