İŞ HULULU

İŞ HUKUKU

Özellikle 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun kabulünden sonra, Türk İş Hukuku ile ilgili uygulamaların, günün ekonomik ve iş koşullarında çok büyük önem arz ettiğinin farkındayız. Kurumsal müvekkillerimize vermiş olduğumuz sektörle ilgili hizmetlerin yansıra, bu şirketlerin idari birimlerine Türk İş Hukuku alanında her türlü hukuki tavsiyeyi vermekte ve gerekli desteği sağlamaktayız. Keza, işçi-işveren ilişkisini etkileyen her türlü uygulanabilir yeni kanun ve düzenlemeyi en kısa zamanda müvekkillerimizin dikkatine sunarak bu alanda onların bilgilenmesini ve gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamaktayız. İş Hukuku alanındaki hizmetlerimiz hususi olarak aşağıda belirtilmiştir:

 

İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek

İş Kanunu’nun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek

İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak

İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek

İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,

İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak

İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek    

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin